טיפול פסיכולוגי
טיפול אימגו
טיפול CBT
מיינדפולנס
טיפול נרטיבי
טיפול EMDR
טיפול מרחוק- וידאו
המלצות

גישות טיפוליות

גישות שעזרו לי לטפל:

גישה קוגניטיבית התנהגותית – CBT

שמה דגש על דפוסי מחשבה והתנהגויות שגויים שהשתרשו בתוכנו בעברנו והפכו למכשלה שלא מאפשרת לנו בחירה חופשית בחיינו אלא התנהגות אוטומטית ולעיתים לא רצויה.

דפוסי מחשבה לא יעילים לא מאפשרים תפקוד חופשי ופרודוקטיבי.דפוסי מחשבה אלו יוצרים התנהגויות כפייתיות, חרדתיות או דיכאוניות.

שינוי של דפוסי המחשבה מאפשר בניה של דפוסים חדשים שיוצרים מציאות חדשה.

גישה נרטיבית

נרטיב = סיפור. הגישה הנרטיבית מתמקדת בכל אותם סיפורים דומיננטיים שנבנו בתודעתנו לאורך חיינו ודרכם אנחנו חיים את חיינו.

סיפורים רוויי בעיות לא מאפשרים לנו לראות את חיינו כפי שהם אלא דרך סיפורים אלו. הסיפורים הופכים ל 'כלא נרטיבי' – לאשליה בתודעה שלנו, לפיה סיפורים נחווים למעשה כאמת בלתי ניתנת לערעור.

הגישה הנרטיבית, בעזרת כלים שונים כמו  'שאילת שאלות' ,חושפת ומאתגרת את הסיפורים הישנים האלו ופותחת מרחב להיווצרות של סיפורים מועדפים.

נרטיב (סיפור) חדש נותן פרשנות ומשמעות חדשה לחיינו ויוצר מציאות חיים חדשה בפועל – חיים שאנחנו בוחרים לחיות.

גישה דינמית

מתייחסת לתהליכים דינמיים ולא מודעים שמתרחשים בתוכנו לאורך חיינו עוד משחר ילדותנו בקשרינו הראשוניים עם הורינו.

הטיפול שם דגש על הדינאמיקה הלא מודעת בין המטפל למטופל ועל ההשלכות וההעברות הלא מודעות שמשקפות את מערכת היחסים הראשונית. המטרה היא לייצר דרך הדינאמיקה הטיפולית 'חוויה מתקנת' בדפוס היחסים.

שחרור מהדינאמיקה הישנה משחרר אנרגיה לטובת יצרנות והתפתחות ויוצר בטחון בחיי ההווה.

גישת האימגו

גישה לטיפול  בקשר – בעיקר קשר זוגי ויחסים בכלל

אימגו בא מהמילה אימג' –דימוי– דפוס הקשר שהופנם בתוכנו במהלך חיינו המוקדמים.

דפוס זה עולה וצף, בצורה החדשה החזקה והבולטת ביותר, במערכת יחסים זוגית.

הזוגיות היא הזדמנות שנייה לתיקון דפוס היחסים הזה שנוצר בילדותינו.

במערכת זוגית ישנה הזדמנות לריפוי הדדי וצמיחה משותפת. היחסים הם מעבדה בה עולים לתיקון אותם דפוסים ילדיים שאינם פתורים ואינם מאפשרים לנו להתבגר בנפשנו ולנהל מערכת יחסים מודעת ולייצר אהבת אמת.

הבנת הקונפליקטים הזוגיות, יצירת אמפטיה ובניה של אינטימיות חדשה מאפשרת תיקון אישי לכל אחד ושחרור מהעבר הכובל.

הטיפול מתנהל באופן חוויתי והוא בעל אפקט עוצמתי ביכולת הריפוי שלו ושינוי דפוס היחסים.

הטיפול מתמקד באימון הזוג בדיאלוגים אשר מרפאים את הדינאמיקה ביניהם.

שיטת העבודה של ביירון קייטי

הסבל נמצא בהתווכחות עם המציאות כפי שהיא. אנחנו מייצרים מחשבות ,באופן בלתי מודע, כדי להסביר את המציאות ומזדהים עם אותן מחשבות. מחשבות מלחיצות יוצרות לחץ רגשי.

בעזרת ארבע שאלות והיפוכים מחשבתיים ,שמציעה ביירון קייטי , אנחנו מאתגרים את המחשבות המלחיצות שמקובעות בראשינו ולא מאפשרות לנו לראות את המציאות כפי שהיא.

השיטה פועלת אל תוך מקום מאוד עמוק של התודעה ומשחררת אותנו מאשליות בתפישה של עצמנו וביחסים שלנו עם אחרים.

כתבות ומאמרים

גישות טיפוליות

גישות שעזרו לי לטפל:

גישה קוגניטיבית התנהגותית – CBT

שמה דגש על דפוסי מחשבה והתנהגויות שגויים שהשתרשו בתוכנו בעברנו והפכו למכשלה שלא מאפשרת לנו בחירה חופשית בחיינו אלא התנהגות אוטומטית ולעיתים לא רצויה.

דפוסי מחשבה לא יעילים לא מאפשרים תפקוד חופשי ופרודוקטיבי.דפוסי מחשבה אלו יוצרים התנהגויות כפייתיות, חרדתיות או דיכאוניות.

שינוי של דפוסי המחשבה מאפשר בניה של דפוסים חדשים שיוצרים מציאות חדשה.

גישה נרטיבית

נרטיב = סיפור. הגישה הנרטיבית מתמקדת בכל אותם סיפורים דומיננטיים שנבנו בתודעתנו לאורך חיינו ודרכם אנחנו חיים את חיינו.

סיפורים רוויי בעיות לא מאפשרים לנו לראות את חיינו כפי שהם אלא דרך סיפורים אלו. הסיפורים הופכים ל 'כלא נרטיבי' – לאשליה בתודעה שלנו, לפיה סיפורים נחווים למעשה כאמת בלתי ניתנת לערעור.

הגישה הנרטיבית, בעזרת כלים שונים כמו  'שאילת שאלות' ,חושפת ומאתגרת את הסיפורים הישנים האלו ופותחת מרחב להיווצרות של סיפורים מועדפים.

נרטיב (סיפור) חדש נותן פרשנות ומשמעות חדשה לחיינו ויוצר מציאות חיים חדשה בפועל – חיים שאנחנו בוחרים לחיות.

גישה דינמית

מתייחסת לתהליכים דינמיים ולא מודעים שמתרחשים בתוכנו לאורך חיינו עוד משחר ילדותנו בקשרינו הראשוניים עם הורינו.

הטיפול שם דגש על הדינאמיקה הלא מודעת בין המטפל למטופל ועל ההשלכות וההעברות הלא מודעות שמשקפות את מערכת היחסים הראשונית. המטרה היא לייצר דרך הדינאמיקה הטיפולית 'חוויה מתקנת' בדפוס היחסים.

שחרור מהדינאמיקה הישנה משחרר אנרגיה לטובת יצרנות והתפתחות ויוצר בטחון בחיי ההווה.

גישת האימגו

גישה לטיפול  בקשר – בעיקר קשר זוגי ויחסים בכלל

אימגו בא מהמילה אימג' –דימוי– דפוס הקשר שהופנם בתוכנו במהלך חיינו המוקדמים.

דפוס זה עולה וצף, בצורה החדשה החזקה והבולטת ביותר, במערכת יחסים זוגית.

הזוגיות היא הזדמנות שנייה לתיקון דפוס היחסים הזה שנוצר בילדותינו.

במערכת זוגית ישנה הזדמנות לריפוי הדדי וצמיחה משותפת. היחסים הם מעבדה בה עולים לתיקון אותם דפוסים ילדיים שאינם פתורים ואינם מאפשרים לנו להתבגר בנפשנו ולנהל מערכת יחסים מודעת ולייצר אהבת אמת.

הבנת הקונפליקטים הזוגיות, יצירת אמפטיה ובניה של אינטימיות חדשה מאפשרת תיקון אישי לכל אחד ושחרור מהעבר הכובל.

הטיפול מתנהל באופן חוויתי והוא בעל אפקט עוצמתי ביכולת הריפוי שלו ושינוי דפוס היחסים.

הטיפול מתמקד באימון הזוג בדיאלוגים אשר מרפאים את הדינאמיקה ביניהם.

שיטת העבודה של ביירון קייטי

הסבל נמצא בהתווכחות עם המציאות כפי שהיא. אנחנו מייצרים מחשבות ,באופן בלתי מודע, כדי להסביר את המציאות ומזדהים עם אותן מחשבות. מחשבות מלחיצות יוצרות לחץ רגשי.

בעזרת ארבע שאלות והיפוכים מחשבתיים ,שמציעה ביירון קייטי , אנחנו מאתגרים את המחשבות המלחיצות שמקובעות בראשינו ולא מאפשרות לנו לראות את המציאות כפי שהיא.

השיטה פועלת אל תוך מקום מאוד עמוק של התודעה ומשחררת אותנו מאשליות בתפישה של עצמנו וביחסים שלנו עם אחרים.

כתבות ומאמרים

טיפול פסיכולוגי
טיפול אימגו
טיפול CBT
מיינדפולנס
טיפול נרטיבי
טיפול EMDR
טיפול מרחוק- וידאו
המלצות